Na osnovu smernica Vlade i Svetske zdravstvene organizacije (SZO) naŇ°a firma je preuzela sve moguńáe mere za suzbijanje daljeg Ň°irenja virusa i zato smo i dalje u moguńánosti da Vam ponudimo sve naŇ°e proizvode i usluge kao i obińćno.
Molimo Vas samo da imate strpljenja po pitanju dostave paketa, jer sve kurirske sluŇĺbe shodno trenutnoj situaciji rade u ogranińćenim kapacitetima.

A5 broŇ°ure i katalozi (spiralni povez)

komada

Izrada i Ň°tampa A5 broŇ°ura i kataloga sa spiralnim povezom

SarŇ°enih dimenzija za prezentacije i uputstva za upotrebu, jedino joj nedostaje dizajn koji ńáe upotpuniti proizvod koji je stvoren da bude primeńáen.

BroŇ°iure i katalozi A5 su dimenzija 14.8 x 21 cm.