Na osnovu smernica Vlade i Svetske zdravstvene organizacije (SZO) naŇ°a firma je preuzela sve moguńáe mere za suzbijanje daljeg Ň°irenja virusa i zato smo i dalje u moguńánosti da Vam ponudimo sve naŇ°e proizvode i usluge kao i obińćno.
Molimo Vas samo da imate strpljenja po pitanju dostave paketa, jer sve kurirske sluŇĺbe shodno trenutnoj situaciji rade u ogranińćenim kapacitetima.

A4 broŇ°ure i katalozi (spiralni povez)

komada

Izrada i Ň°tampa A4 broŇ°ura i kataloga sa spiralnim povezom

Odaberite dizajn i igrajte se sa ovim personalizovanim marketing oruŇĺjem u vaŇ°im rukama - bińáete sigurno primeńáeni. Alfa Ň°tampa nudi vrhunski kvalitet izrade sa pristupańćnim cenama, zbog kojih nam se muŇ°terije uvek vrańáaju.

A4 broŇ°ure i katalozi su dimenzija 21 x 29.7 cm.¬†