Na osnovu smernica Vlade i Svetske zdravstvene organizacije (SZO) naơa firma je preuzela sve moguće mere za suzbijanje daljeg ơirenja virusa i zato smo i dalje u mogućnosti da Vam ponudimo sve naơe proizvode i usluge kao i obično.
Molimo Vas samo da imate strpljenja po pitanju dostave paketa, jer sve kurirske sluĆŸbe shodno trenutnoj situaciji rade u ograničenim kapacitetima.

A4 broĆĄure i katalozi (zaheftane)

komada

Ć tampa A4 kataloga po super cenama

Elegantne i prostrane, ovi A4 katalozi i broơure koje izrađuje Alfa ơtampa su svestrane, ali uvek upečatljive. 

Dozvolite da Vas uverimo da A4 katalozi i broơure mogu napraviti pravi obrt u poslovanju kada su u pitanju promotivne svrhe. Ơtampane na visokokvalitetnom papiru, mogu se koristiti za stvaranje perfektno dizajniranih biltena, broơura, vodiča za događaje i za sve ostalo ơto zamislite.

BroĆĄuru veličine A4 moĆŸete upotrebiti da obavestite čitaoca o VaĆĄem novom poslovanju, promociji i tako ostavite upecatljiv i snaĆŸan utisak na čitaoca.

Katalozi A4 su dimenzija 29.7 x 21 cm.