Pravilnik o postupku i načinu rešavanja reklamacija

Član 1

Ovim pravilnikom Trgovac uređuje način, uslove i postupak rešavanja prigovora(reklamacije) potrošača zbog nedostataka na kupljenom proizvodu putem sajta www.alfastampa.rs i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti Trgovca u pogledu ostvarivanja prava potrošača na prigovor.

Član 2

Kupac, u smislu ovog pravilnika, jeste svaki građanin koji putem interneta na sajtuwww.alfastampa.rs kupuje proizvode za lične potrebe ili potrebe drugih.

Član 3

Kupac ima pravo prigovora na kupljeni proizvod zbog nedostataka koji su nastali najkasnije dva radna dana nakon što je materijal primljen.Istekom roka iz stava 1. ovog člana kupac gubi pravo na podnošenje prigovora.

Član 4

Zahtev za reklamaciju može se dostaviti putem email adrese na: office@alfastampa.rs. Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju kupac je dužan:

  • - u zahtevu za reklamaciju da navede razloge reklamacije i željeni način rešavanje iste;
  • - u slučaju ponovnog štampanja materijala, proizvod koji reklamira mora da vrati na adresu firme u sopstvenom trošku.

Član 5

Kupac nema pravo na prigovor ako je:

  • - propustio rok za podnošenje prigovora utvrđen u članu 3. ovog pravilnika;
  • - nedostatak na kupljenom proizvodu nastao njegovom krivicom ili krivicom drugih;
  • - promenio odluku o izboru proizvoda

Član 6

Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje ovlašćeni radnik, i obaveštava Kupca u roku od 7 radnih dana od dana prijema iste.

Član 7

U slučaju osnovanosti prigovora i njegovog prihvatanja od strane Trgovca, Kupac ima pravo po sopstvenom izboru na:

  • - ponovno štampanje kupljenog proizvoda;
  • - vraćanje iznosa cene plaćene po priloženom računu;
  • - ukoliko je moguće otklanjanje nedostatka na proizvodu

Član 8

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu će novac biti uplaćen na tekući račun. Kupac koji je predhodno platio nekom od platnih kartica, a bez obzira na razlog vraćanja, Alfa štampa je u obavezi da povraćaj vrši preko VISA i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice ili u dogovoru sa kupcem povraćaj može izbršiti i uplatom na tekući račun kupca.

Povraćaj sredstava se vrši isključivo na gore navedene načine i nije moguće poslati novac po kuriru u gotovini.

Član 9

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.