USLOVI KORIŠĆENJA (OPŠTI USLOVI KUPOVINE)

Uslovi kupovine

Prilikom posete ili kupovine putem sajta Alfastampa.rs Korisnik prihvata Uslove korišćenja koji su navedeni u daljem tekstu. Kako bi Korisnik bio detaljno obavešten o svim pravilima poslovanja Alfastampa.rs, moli se da ih pažljivo pročita. Alfastampa.rs zadržava pravo izmene i dopune postojećih pravila bez prethodnog obaveštenja.

Alfastampa.rs posluje u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini i svim ostalim važećim zakonima i propisima Republike Srbije. Mole se svi Korisnici sajta Alfastampa.rs da se pre narudžbine upoznaju sa detaljnim uslovima kupovine.

Sigurnost sajta

Alfa štampa preuzima odgovornost o sigurnom plaćanju i poslovanju putem interneta, tako da će svi podaci Korisnika biti dostupni samo Korisniku, sistemu koji ih obrađuje i procesuira.

Alfa štampa će preduzeti sve mere predostrožnosti kako bi se sprečio gubitak, zloupotreba ili izmena ličnih podataka Korisnika.

Komunikacija elektronskim putem

Komunikacija elektronskim putem započeinje od momenta posete Korisnika sajtu Alfastampa.rs i slanja prve imejl poruke. Pošto Korisnik prihvati uslove korišćenja sajta, smatra se da je saglasan da sa sajtom Alfastampa.rs komunicira elektronskim putem. Sva dalja komunikacija odvija se putem elektronske pošte, kao i putem obaveštenja i novina koje će Alfastampa.rs blagovremeno postavljati na sajtu.

Svi zahtevi Korisnika mogu se poslati na emejl adresu Alfa štampe office@alfastampa.rs. U tom slučaju neophodno je da Korisnik proveri da li je uneo tačno ime i prezime, imejl adresu, telefon i da li je precizno postavio pitanje, odnosno iznelo zahtev. Naši zaposleni će Korisniku odgovoriti u najkraćem roku.

Odabir/selekcija proizvoda i naručivanje

Nakon potvrde o uspešnom logovanju, Korisniku će biti omogućeno da nastavi sa selekcijom proizvoda na način koji je propisan u određenim sekcijama, obeležavajući jedan po jedan fajl, menjajući ih shodno svojim željama i dodajući željenu količinu istih u korpu za kupovinu.

Napomena: Neke od fotografija koje će biti prikazane na sajtu Alfastampa.rs ne moraju biti autentične sa finalnim proizvodom koji će stići do Korisnika.

Kako bi dovršio narudžbinu, od Korisnika će biti zahtevano da odabere način plaćanja i potvrdi svoju narudžbinu, odnosno da dovrši svoju narudžbinu tako što će odabrani ili sopstveno kreirani fajl aploadovati na mesto posebno namenjeno za to.

Korisnik je odgovoran za tačnost naručenog sadržaja, što podrazumeva sve potencijalne gramatičke grešake i fajlove koje je izabrao za štampanje.

Nakon čitavog postupka odabira željenih proizvoda, na ekranu će se Korisniku prikazati ukupan novčani iznos njegove narudžbine.

Način plaćanja i odabir sadržaja za štampanje

Korisnik je u mogućnosti da online odabere materijale za štampanje i da na taj način plati svoju narudžbinu, u skladu sa instrukcijama na sajtu Alfastampa.rs i vrstom narudžbine koju je zahtevao.

Što se tiče plaćanja putem bankovnog računa, sa izradom porudžbine biće započeto tek nakon što uplata bude vidljiva na računu Alfastampa.rs. Shodno tome dostava narudžbine može biti pomerena za 2-3 dana, u zavisnosti od potrebnog vremena za štampanje poslatog materijala.

Što se tiče plaćanja pouzećem, porudžbina će biti automatski prosleđena timu Alfaštampa.rs koji će tim pre započeti sa štampanjem. Alfastampa.rs zadržava pravo da u bilo koje doba, nakon evaluacije i procene okolnosti određene narudžbine, ne prihvati način plaćanja Korisnika. U ovom slučaju, Korisnik će biti momentalno kontaktiran i upoznat sa načinima plaćanja.

Sve fakture za Korisnike tokom izrade i primanja porudžbine biće izrađene od strane Alfastampa.rs. Fakture su dostupne pod poljem “Moja strana”. Odgovornost je Korisnika da odštampa sve fakture i čuva ih u svojoj bazi.

Odgovornost korisnika za uneti sadržaj

Odabrani sadržaj i materijal za štampanje, kao i onaj koji zahteva prethodnu autorizaciju radi dalje reprodukcije, u potpunosti potpada pod odgovornost Korisnika. Alfastampa.rs neće ni pod kakvim okolnostima pristupati tom sadržaju, izuzev onih delova koji se tiču tehničkih stvari.

Alfastampa.rs neće biti ni u kom slučaju odgovorna za neautorizovano korišćenje materijala koji pripada Korisniku ili bilo koju zloupotrebu prava od strane treće strane.

Alfastampa.rs zadržava pravo da u bilo koje vreme stopira porudžbinu koja jasno ukazuje na zloupotrebu intelektualne svojine i prava od treće strane. Isto pravilo važi ukoliko je sam sadržaj nemoralan, uzurpirajući ili predstavlja pretnju javnom pravu i moralu.

Automatska verifikacija unetih fajlova i materijala

Alfastampa.rs sistem automatski proverava tri osnovna podešavanja za štampu: rezoluciju fajla, DPI i mod slike prilikom slanja .jpg, .jpeg, .tif ili .tiff formata.

U slučaju da fajl nije odgovarajući po bilo kome od navedenih načina, sistem će odmah obavestiti korisnika nakon učitavanja fajla. U tom slučaju, Korisnik treba da prekontroliše fajl i da ispravi nedostatke, nakon što ispravi nedostatke Korisnik može ponovo da unese fajl i da proveri da li je u redu.

Ukoliko sistem na primeti nijednu od grešaka, fajl će automatski biti prosleđen na dalju obradu.

Ukoliko korisnik šalje fajl u .pdf formatu (preferirani format), pojaviće se obaveštenje da je fajl uspešno učitan.

Provera poslatih fajlova

Na zahtev Korisnika, odabirom opcije “Detaljna kontrola”, grafički i estetski aspekti poslatog fajla biće prosleđeni na proveru profesionalnom operateru Alfastampa.rs uz određenu naknadu.

Selekcijom ove opcije, Alfastampa.rs će proveriti: grafički sadržaj i ispravnost lejera, margine, prostor od ivice do grafičkog sadržaja, broj stranica, rezoluciju fajla, mod fajla, kao i što će izvršiti verifikaciju grafičkih podešavanja koja se tiču štampanja i razne druge stvari.

Napomena: Sistemska provera na uključuje kontrolu niti korekciju gramatičkih grešaka, nedostatak određenih fajlova ili fotografija.

Potvrda narudžbine

Alfa štampa će korisniku poslati mejl u momentu kada narudžbina bude do kraja izvršena i sva tražena polja budu pravilno ispunjena. Ukoliko Korisnik primi imejl sa neke druge imejl adrese, koja nije oficijalna imejl adresa veb-sajta Alfa štampa (nema nastavak ...@alfastampa.rs), molimo Korisnike da momentalno kontaktiraju Službu za korisnike.

Dostava

Naručeni proizvodi isključivo stižu na adresu Korisnika, u najkraćem mogućem roku. Dostavu za Alfastampa.rs obavlja kuriska služba AKS EXPRESS KURIR d.o.o.. Ukoliko dostava bude neuspešna i Korisnik ne stigne da je preduzme u trenutku dolaska kurira na ugovorenu adresu, služba će Korisniku ostaviti poruku kako bi se lično dogovorili oko vremena preuzimanja paketa. U slučaju promene načina ili adrese dostave, Korisnik je obavezan da blagovremeno obavesti kurirsku službu.

Isto tako, u slučaju da Korisnik u međuvremenu promeni mesto stanovanja ili adresu na koju želi da mu stigne dostava, dužan je da Alfa štampu blagovremeno obavesti o tome. U slučaju svake takve promene o kojoj Alfastampa.rs nije obaveštena, neće biti odgovorna za bilo kakve neregularnosti u pogledu narudžbine, odnosno isporuke proizvoda. Takođe, Alfastampa.rs ne preduzima odgovornost za moguću štetu prouzrokovanu kasnom dostavom.

Svi poslati fajlovi putem sajta Alfastampa.rs do 12:00 sati biće obrađeni i odštampani u roku naznačenom u okviru polja: Vreme dostave. Sve narudžbine koje pristignu van navedenog vremena, biće obrađene narednog dana. Alfastampa.rs je dostupna Korisnicima 24h svakog dana u nedelji. Alfa stampu možete kontaktirati i putem telefona 064-646-9999 od ponedeljka do petka od 9 do 17h ili putem mejl adrese: office@alfastampa.rs.

Cene

Sve cene koje se nalaze na veb-sajtu Alfa štampa uključuju 20 % PDV i izražene su u dinarima. Dotične cene važeće su samo za online kupovinu putem sajta. Dostava je besplatna za sve količine porudžbina i sve lokacije na teritoriji Srbije. Alfa štampa ne preduzima odgovornost za moguća kašnjenja od strane dostavljača, niti za izgubljenu pošiljku, njeno oštećenje tokom transporta, kao ni za gubitak ili oštećenje proizvoda prilikom vraćanja istog poštom. Takođe, Alfa štampa zadržava pravo promene cena bez prethodne najave.

Vraćanje neisporučene pošiljke

Pravo povlačenja narudžbine bez penala po Korisnika i bez specifikacije razloga, ne primjenjuje se na većinu usluga koje nudi Alfastampa.rs, kako bi trebalo imati u vidu da je isporučena roba prilagođena i personalizovana dotičnom Korisniku.

Sve troškovi vraćanja naručenog materijala snosi Korisnik.

Odricanje odgovornosti usled oštećenja štampanog materijala

Alfastampa.rs neće biti odgovorna za nastala ostećenja bilo kakve vrste, direktna ili indirektna, kao i mogućih grešaka štampanog sadržaja poslatog Korisniku, osim u slučaju očiglednog namernog nemara i uništavanja sadržaja.

U vreme dostave materijala, Korisnik je odgovoran da pregleda pristigli sadržaj. Svaka pošiljka mora biti preduzeta uz potpis odgovornog lica koje je primilo paket. Bilo kakve greške, prilikom štampanja, defekti prilikom pakovanja materijala Korisnik je u obavezi da odmah prijavi. Korisnik će u tom slučaju prigovor poslati putem svog profila na sajtu Alfastampa.rs, uz ponovno slanje dokumetantacije koja je oštećena, najkasnije dan nakon što je materijal primljen.

Alfastampa.rs će učiniti sve što je u njenoj moći da odgovori Korisnicima što ranije.