A4 Sertifikati

A4 Sertifikati

Izaberite drugi tip:

komada

Izrada i Ŕtampa sertifikata visokog kvaliteta manjeg tiraža

Možda vodite neki kurs ili takmičenje ili jednostavno nagrađujete zaposlenog. Bez obzira na vaÅ” zahtev, možemo vam pružiti prilagođene Å”tampane sertifikate prema vaÅ”im potrebama.Ā 
Sertifikate Ŕtampamo na kvalitetnom 300g papiru.

Kratko uputstvo kako da pripremite fajl možete da pogledate na sledećoj stranici: Uputstvo za pripremu sertifikata